Al vele jaren begeleid ik patiënten met COPD en claudicatio intermittens. Het is bijzonder fijn om bij te kunnen dragen aan verhoging van hun kwaliteit van leven en verbetering danwel stabilisering van hun ziektebeeld.
Ik ben aangesloten bij het Chronisch ZorgNet. Dit Zorgnet is hét landelijke netwerk van ruim 2200 gespecialiseerde therapeuten die gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bieden aan mensen met perifeer arterieel vaatlijden (PAV), long- en hartaandoeningen.

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) is een longziekte waarbij de longen beschadigd zijn. Het is een verzamelnaam voor:
  • Chronische bronchitis: bij chronische bronchitis zijn de bronchiën langdurig ontstoken. Als de bronchiën ontstoken en/of geïnfecteerd zijn, wordt er overtollig slijm aangemaakt. Hierdoor wordt de luchtstroom in en uit de longen beperkt, wat leidt tot overmatig hoesten en moeite met ademhalen.
  • Longemfyseem: dit is een chronische aandoening waarbij de longblaasjes verloren gaan. Longblaasjes zijn nodig om zuurstof op te nemen. Wanneer er minder longblaasjes zijn, kan het lichaam minder zuurstof opnemen. Dit zorgt voor onder andere kortademigheid en benauwdheid
Veelvoorkomende klachten bij COPD zijn: chronisch hoesten, kortademigheid, benauwdheid, vermoeidheid, verminderde inspanningsmogelijkheden, toenemende moeite met dagelijkse handelingen zoals wandelden op het tempo van leeftijdsgenoten, traplopen, huishoudelijke taken of het uitvoeren van hobby of werk.

Hoewel er nog veel onduidelijk is over revalidatie van coronapatiënten, zijn experts het er over eens dat specialisatie op het gebied van longaandoeningen een sterke basis vormt om coronapatiënten te kunnen begeleiden in hun revalidatietraject. Ik heb de Corona e-learning module gevolgd die onder andere gebaseerd is op de kennis vanuit het REACH-project en het recent uitgebrachte European Respiratory Society-expert adviesdocument. De meest recente ontwikkelingen, inzichten en ervaringen vanuit het veld volg ik op de voet. Ik werk samen in een multidisciplinair netwerk met een ergotherapeut, een diëtist, een logopedist en huisartsen in Apeldoorn.

Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) wordt veroorzaakt door slagaderverkalking, waardoor patiënten claudicatio intermittens (etalagebenen) kunnen ondervinden. Klachten zoals pijn of kramp in de beenspieren treden op tijdens het lopen en verdwijnen na enige tijd stilstaan. Naar schatting heeft drie procent van 55-plussers last van PAV en veertien procent van 70-plussers. Roken, te weinig beweging en ongezonde voeding zijn risicofactoren voor PAV.
Uit verscheidene studies is gebleken dat gesuperviseerde looptherapie een effectieve behandeling is voor patiënten met PAV. Alle richtlijnen omschrijven een ‘stepped care’ behandeling.

Osteoporose < nieuw > …. wordt aangewerkt

Hart- en vaatziekten zijn doodsoorzaak nummer 1 wereldwijd en in Nederland verantwoordelijk voor ongeveer 38.000 sterftegevallen per jaar en €10 miljard aan zorgkosten (Bron: CBS). Te verwachten is dat deze last door vergrijzing van de bevolking in de komende decennia alleen maar toeneemt. Daarom is het van cruciaal belang om het risico op toekomstige cardiovasculaire incidenten en de mortaliteit van patiënten met hart- en vaatziekten te verminderen.
NB: Voor deze discipline ben ik in opleiding en verwacht ik binnenkort aan te kunnen bieden.

Het belang van hartrevalidatie Hartrevalidatie is een multidisciplinaire interventie die zich richt op fysiek en psychosociaal herstel na een cardiaal event of interventie en het aannemen van een duurzaam gezonde leefstijl om de progressie van een bestaande hartziekte (met meestal atherosclerose als oorzaak) te verminderen. Deze bestaat onder andere uit: het overwinnen van angst voor inspanning en is sterk gericht op zelfmanagement. Verder worden onderstaande punten vormgegeven:
  • Optimaliseren van het inspanningsvermogen 
  • Leren kennen van fysieke grenzen en omgaan met fysieke beperkingen
  • Ontwikkelen en onderhouden van een actieve en gezonde leefstijl
  • Positief beïnvloeden van overige risicofactoren (als roken, stress, overgewicht en slaap)
  • Optimaliseren van de werkhervatting
Tijdens de behandeling kunnen verschillende trainingsvormen worden ingezet, waaronder krachttraining, functionele training, training van het uithoudingsvermogen (aeroob en anaeroob), ontspanning en sport en spel. Het streven van hartrevalidatie is zelfredzaamheid: samen met de patiënt wordt geprobeerd om langdurige gedragseffecten te bereiken.